ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΧΟΡΗΓΟΙ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Η αντιγονική ισχύς της φυματίνης RT23, δεν μεταβάλλεται υπό κανονικές συνθήκες συντήρησης και χρήσης. Θεωρητικά, παύει να είναι ασφαλής αντιγονικά, μετά την ημερομηνία λήξης του κάθε φιαλιδίου. Για τους παραπάνω λόγους συνιστάται:

1. Να διατηρείται σε θερμοκρασία 2 - 8 βαθμών C. Δεν πρέπει να καταψύχεται ούτε να παραμένει σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20 βαθμών C περισσότερο από 3 ώρες.
2. Να μην εκτίθεται στο φως της ημέρας και ιδιαίτερα στο φως του ήλιου. Εάν τη χρησιμοποιείτε σε χώρο με πολύ φως για πολλές ώρες, καλύψτε το φιαλίδιο με ταινία αδιαφανούς λευκοπλάστη.
3. Μετά το πέρας των 24 ωρών από την πρώτη λήψη, δεν χάνει καθόλου την αντιγονική της ισχύ. Κινδυνεύει από μόλυνση εξαιτίας των πολλαπλών λήψεων, κυρίως από σταφυλόκοκκο επιδερμίδας. Εάν προστατεύετε το περιεχόμενο από μόλυνση και επανατοποθετείτε τη φυματίνη σύντομα στις συνιστώμενες συνθήκες ψύξης, μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε για μερικές εβδομάδες. Προς τούτο:
   α. Χρησιμοποιείτε κάθε φορά διαφορετική βελόνη.
   β. Μην ακουμπάτε τα χέρια σας στο λαστιχένιο πώμα.
   γ. Καθαρίζετε το πώμα με λευκό οινόπνευμα κάθε φορά πριν από τη λήψη. Περιμένετε να στεγνώσει το οινόπνευμα πριν τρυπήσετε το πώμα.
   δ. Μετά τη χρήση και πριν την τοποθέτηση στο ψυγείο καλύψτε το πώμα με λευκοπλάστη που δεν αφήνει κόλλα κατά την αποκόλληση.
   ε. Σε περιπτωση μόλυνσης του διαλύματος με σταφυλόκοκκο επιδερμίδας, σε 24 - 48 ώρες θα δείτε στο σημείο της ένεσης, ασυνήθιστα σκληρό, αιχμηρό έπαρμα, μερικές φορές με φυσαλίδα στην κορυφή. Αυτο είναι ψευδώς θετικό αποτέλεσμα. Επαναλάβετε τη φυματινοαντίδραση στο άλλο χέρι με φυματίνη από άλλο φιαλίδιο και αχρηστεύστε το μολυσμένο.

Images from Greece...