ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΧΟΡΗΓΟΙ


Επιδημιολογία
Το 1/3 του πληθυσμού του πλανήτη έχει μολυνθεί από το Μ.Φυματίωσης (Μ.Φ) και 3-3,3 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από φυματίωση ετησίως, εκ των οποίων 450-500.000 είναι παιδιά. Το 80% της μόλυνσης, το 90% της νόσου και το 95% των θανάτων συμβαίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Από το 1985 παρατηρείται διεθνώς νέα έξαρση της φυματίωσης, χαρακτηριστικό στοιχείο της οποίας είναι αυτή τη φορά, η παγκοσμιότητα. Αυτό οφείλεται στην εύκολη και αθρόα μετακίνηση πληθυσμών από αναπτυσσόμενες προς αναπτυγμένες χώρες και αντίστροφα.

Κύριο αίτιο αυτής της νέας έξαρσης της φυματίωσης είναι το σύνδρομο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας. Οι ασθενείς με AIDS πεθαίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% με λοίμωξη από μυκοβακτηρίδια, φυματιώσεως ή περιβαλλοντικά. Τα αντιφυματικά φάρμακα είναι, σε αυτούς τους ασθενείς, μη αποτελεσματικά, ενώ αναπτύσσονται με μεγάλη ευκολία, ανθεκτικά στελέχη μυκοβακτηριδίου.

Άλλα αίτια είναι η φτώχεια, οι τοπικοί πόλεμοι, η έλλειψη φαρμάκων, η κατάρρευση των συστημάτων υγείας, η υψηλή ανθεκτικότητα του Μ.Φ, η έλλειψη προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης κ.ά. Σε αναπτυγμένες χώρες, εστία διασποράς αποτελούν οι μετανάστες από χώρες με υψηλή επίπτωση φυματίωσης, οι οποίοι κατά βάση διασπείρουν τη νόσο μεταξύ τους. Η μακρά όμως παραμονή στη χώρα υποδοχής οδηγεί στην κοινωνική διείσδυση με αποτέλεσμα τη μεταφορά της νόσου και στον αυτόχθονα πληθυσμό.

Η νόσος, επί ενηλίκων, αφορά σε αναπτυσσόμενες χώρες, νέα συνήθως άτομα, δεδομένου ότι η ευκαιρία νέας μόλυνσης είναι σχεδόν καθημερινή και η άμυνα του οργανισμού μειωμένη, ενώ σε αναπτυγμένες χώρες η νόσος εκδηλώνεται σε άτομα μεγάλης ηλικίας, με ή χωρίς υποκείμενο νόσημα και αφορά αναζωπύρωση παλαιάς φυματιώδους μόλυνσης. Για τον παραπάνω λόγο θεωρείται ότι η χημειοπροφύλαξη Φ.μόλυνσης έχει μικρότερη αξία σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου το άτομο μετά την διακοπή της αγωγής, εύκολα επαναμολύνεται. Αντίθετα, σε αναπτυγμένες χώρες όπου η επαναμόλυνση είναι σπάνια, η χημειοπροφύλαξη αποτελεί σημαντικό στοιχείο σε ένα οργανωμένο αντιφυματικό πρόγραμμα.

Τα στοιχεία για τη φυματίωση που δίνονται σε διεθνείς οργανισμούς από την Ελλάδα, δεν είναι ακριβή. Περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις φυματίωσης ενηλίκων με θετικά πτύελα, δεν δηλώνονται. Το σύστημα καταγραφής δεν έχει αποδώσει μέχρι αυτή τη στιγμή. Υπολογίζουμε ότι οι περιπτώσεις ενεργού φυματίωσης ανέρχονται σε 25/100000 πληθυσμού και όχι σε 5-7/100000 όπως αναφέρεται σε διεθνή επιδημιολογικά δελτία για τη χώρα μας για το 2000 και το 2001.

Σε ότι αφορά στα παιδιά, σύμφωνα με δημοσιευμένη μελέτη του ιατρείου μας που αφορούσε σύγκριση της 10ετίας του 1980 και του 1990, καταγράφονται τα παρακάτω συμπεράσματα.

Κατά τη δεύτερη δεκαετία στο νομό Αττικής παρατηρήθηκε:

1. Αύξηση της επίπτωσης κατά 28%.

2. Αύξηση παιδιών μεταναστών από 3% σε 47%, στο σύνολο των ασθενών μας.

3. Κύρια επίπτωση επί Ελλήνων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλοδαπών από την Ανατολική Ευρώπη (κυρίως Αλβανία), Αφρικανών και Ασιατών. Τελευταία, παρατηρείται αύξηση της προσέλευσης από τις εμπόλεμες περιοχές της Ασίας.

4. Αύξηση της επίπτωσης στο Δήμο Αθηναίων, λόγω της συγκέντρωσης σ'αυτόν του κύριου όγκου των μεταναστών.

5. Το πρόγραμμα προσυμπτωματικής ανίχνευσης φυματιώδους μόλυνσης, αποτελεί πλέον την κύρια πηγή προέλευσης των σθενών του ιατρείου μας.

6. Το ποσοστό των παιδιών με σοβαρή πνευμονική ή εξωπνευμονική φυματίωση, μειώθηκε δραματικά, εξαιτίας της πρώιμης ανίχνευσης.

7. Το ποσοστό ολοκλήρωσης της θεραπείας και συμμόρφωσης στις οδηγίες μας από 73%, είναι σήμερα 93%.

8. Κατά τη δεύτερη δεκαετία ανακαλύφθηκαν 220 ενήλικοι φυματικοί με αφορμή τη νόσο ή τη μόλυνση των παιδιών.

9. Ο κεντρικός χειρισμός από εξειδικευμένο ιατρείο εξασφαλίζει καλύτερη αντιμετώπιση, άριστη συμμόρφωση στις οδηγίες και συστηματικότερη διερεύνηση του περιβάλλοντος.

Από τα παιδιά που παρακολουθούνται στο ιατρείο μας έχουμε εξάγει τους ακόλουθους αριθμούς για νόσο και μόλυνση ανά έτος. Στον πίνακα φαίνεται και ο αριθμός των παιδιών με νόσο ή μόλυνση ανά χώρα προέλευσης.

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Σύνολο

288

281

270

234

187

204

156

197

157

197

269

286

Νόσος

146

131

126

102

70

60

39

54

30

37

20

24

Μόλυνση

142

148

144

132

117

144

117

143

127

160

249

250

Έλληνες

234

187

165

120

92

85

78

78

56

52

148

152

Π.Σ.Ένωση

30

40

36

36

42

42

21

24

23

36

39

28

Αλβανοί

13

24

36

46

28

50

41

48

56

71

69

70

Αφρική

4

12

9

14

18

13

2

16

5

12

6

4

Ασία

2

0

0

0

0

2

4

5

10

5

8

16

Άλλες βαλκαν. Χώρες

1

7

6

6

5

5

7

23

4

0

0

0

Δ.Ευρώπη

2

8

10

8

2

6

3

1

2

4

2

0

Άλλες ανεπτυγμ. Χώρες

2

3

8

3

0

2

0

2

1

17

17

16


ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
Β' ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η εικόνα της φυματίωσης στα παιδιά
από το 1995 που άρχισε το screening
φυματιώδους μόλυνσης έως το 2007

Στατιστικά στοιχεία του Ιατρείου Φυματίωσης Παιδικής ηλικίας για το έτος 2007
Το έτος 2007 γράφτηκαν 238 κάρτες (κάρτες 4280-4517), 1 με ελλιπή στοιχεία. Εκ των υπολοίπων 237 προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία

Χαρακτηρισμός Αριθμός καρτών
Φ. μόλυνση 180
Νόσος 23
Προφύλαξη επαφής 31
Άτυπα μυκοβακτηρίδια 3
Σύνολο 237


Τρόπος ανίχνευσης Φ. μόλυνση Νόσος Π. επαφής Άτυπα Σύνολο
Ανίχνευση 138 14 1   153
Επαφή 41 7 30   78
Κλινική εικόνα 1 2   3 6
Σύνολο 180 23 31 3 237


Χώρα προέλευσης Φ. μόλυνση Νόσος Π. επαφής Άτυπα Σύνολο
Ελλάδα 91 16 28 2 137
Αλβανία 42 4 1   47
Π.Σ.Ένωση 15 1     16
Ανατ.Ευρώπη 12 1 1   14
Δυτ.Ευρώπη 1     1 2
Ασία 8       8
Αφρική 10 1 1   12
Αλλες 1       1
Σύνολο 180 23 31 3 237


Στατιστικά στοιχεία του Ιατρείου Φυματίωσης Παιδικής ηλικίας για το έτος 2006
Το έτος 2006 γράφτηκαν 297 κάρτες (κάρτες 3983-4279), 11 με ελλιπή στοιχεία. Εκ των υπολοίπων 286 προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία

Χαρακτηρισμός Αριθμός καρτών
Φ. μόλυνση 250
Νόσος 24
Προφύλαξη επαφής 9
Άτυπα μυκοβακτηρίδια 3
Σύνολο 286


Τρόπος ανίχνευσης Φ. μόλυνση Νόσος Π. επαφής Άτυπα Σύνολο
Ανίχνευση 190 13 1   204
Επαφή 41 8 7   56
Κλινική εικόνα 9 2   3 14
Σύνολο 250 24 9 3 286


Χώρα προέλευσης Φ. μόλυνση Νόσος Π. επαφής Άτυπα Σύνολο
Ελλάδα 125 17 8 2 152
Αλβανία 64 5   1 70
Π.Σ.Ένωση 27 1     28
Ανατ.Ευρώπη 15 1     16
Δυτ.Ευρώπη         0
Ασία 8       8
Αφρική 15   1   7
Αλλες         0
Σύνολο 250 24 9 3 286


Στατιστικά στοιχεία του Ιατρείου Φυματίωσης Παιδικής ηλικίας για το έτος 2005
Το έτος 2004 γράφτηκαν 298 κάρτες (κάρτες 3685-3982), 8 με ελλιπή στοιχεία. Εκ των υπολοίπων 290 προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία

Χαρακτηρισμός Αριθμός καρτών
Φ. μόλυνση 249
Νόσος 20
Προφύλαξη επαφής 15
Άτυπα μυκοβακτηρίδια 6
Σύνολο 290


Τρόπος ανίχνευσης Φ. μόλυνση Νόσος Π. επαφής Άτυπα Σύνολο
Ανίχνευση 181 8     189
Επαφή 56 7 15   78
Κλινική εικόνα 12 5   6 23
Σύνολο 249 20 15 6 290


Χώρα προέλευσης Φ. μόλυνση Νόσος Π. επαφής Άτυπα Σύνολο
Ελλάδα 112 16 14 6 148
Αλβανία 67 2     69
Π.Σ.Ένωση 39       39
Ανατ.Ευρώπη 14 1     15
Δυτ.Ευρώπη 2       2
Ασία 8       8
Αφρική 6   1   7
Αλλες 1 1     2
Σύνολο 249 20 15 6 290


Στατιστικά στοιχεία του Ιατρείου Φυματίωσης Παιδικής ηλικίας για το έτος 2004
Το έτος 2004 γράφτηκαν 232 κάρτες (κάρτες 3452-3684) εκ των οποίων προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία

Χαρακτηρισμός Αριθμός καρτών
Φ. μόλυνση 160
Νόσος 37
Προφύλαξη επαφής 32
Άτυπα μυκοβακτηρίδια 11
Σύνολο 240


Τρόπος ανίχνευσης Φ. μόλυνση Νόσος Π. επαφής Άτυπα Σύνολο
Ανίχνευση 110 15     125
Επαφή 50 20 32   102
Κλινική εικόνα   2   11 13
Σύνολο 160 37 32 11 240


Χώρα προέλευσης Φ. μόλυνση Νόσος Π. επαφής Άτυπα Σύνολο
Ελλάδα 38 14 17 10 79
Αλβανία 66 5 1   72
Π.Σ.Ένωση 30 6 5   41
Ανατ.Ευρώπη 9 4 2   15
Δυτ.Ευρώπη 2 2 1   5
Ασία 3 2 2 1 7
Αφρική 9 3 1   13
Αλλες 3 1 4   8
Σύνολο 160 37 32 11 240


Images from Greece...