ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΧΟΡΗΓΟΙ


Ελέγξτε τις γνώσεις σας!
Στο πεδίο αυτό θα βρίσκετε κάθε μήνα περίπου τρεις ομάδες προτάσεων με αντικείμενο την φυματίωση, αλλά και τη γενική παιδιατρική.
Μία πρόταση από την κάθε ομάδα είναι σωστή και καλείστε να την εντοπίσετε.

Για να δείτε τις συνολικές απαντήσεις μέχρι τώρα αφού επιλέξετε τις κατά τη γνώμη σας λάθος προτάσεις, πατήστε το κουμπί "Αποστολή"!

Όταν δημοσιεύουμε τη νέο ομάδα ερωτήσεων θα σας ενημερώνουμε για τις σωστές απαντήσεις των προηγουμένων, μαζί με κάποια σχόλια.
Με τον τρόπο αυτό προσδοκούμε ότι θα επιτύχουμε εκπαίδευση και αυτοέλεγχο των γνώσεων μέσω μιας ευχάριστης διαδικασίας!

Ερώτηση 22
Από τα παρακάτω, ένα είναι λάθος. Σημειώστε το.

1. Η λεμφοαιματογενής διασπορά αναπτύσσεται πριν από την εμφάνιση της επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας.
2. Σε ένα κατά τα άλλα υγιές παιδί, η εμφάνιση ήπιας επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας σχετίζεται συνήθως με αυτοπεριορισμό της νόσου, ενώ η εξέλιξη προς νόσο συνδυάζεται με έντονη υπερευαισθησία (μεγάλο μέγεθος Mantoux).
3. Η πνευμονική αναζωπύρωση κατά την εφηβεία ή την ενήλικη ζωή συμβαίνει από τις εστίες του Simon (Simon foci) και όχι από την πρωτοπαθή πνευμονική εστία.
4. Οι εστίες Simon δημιουργούνται κατά κύριο λόγο στα κατώτερα πνευμονικά πεδία.
5. Η κεγχροειδής φυματίωση είναι αποτέλεσμα της λεμφοαιματογενούς διασποράς στα παιδιά και αναζωπύρωσης παλιάς φυματιώδους βλάβης σε ενήλικες.

Ερώτηση 23
Από τα παρακάτω, ένα είναι λάθος. Σημειώστε το.

1. Η πρωτοπαθής εστία ή οι πρωτοπαθείς εστίες μπορεί να είναι εμφανείς 6-9 μήνες μετά την πρωτομόλυνση και εφόσον αποτιτανωθούν.
2. Τα περισσότερα ακτινολογικά ευρήματα προκύπτουν από την παρουσία προσβεβλημένων λεμφαδένων, τη θέση που βρίσκονται και τις ιστολογικές αλλοιώσεις που έχουν υποστεί.
3. Τα βρέφη και τα νήπια εμφανίζουν συχνότερα έμμεσες πνευμονικές βλάβες σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα παιδιά.
4. Οι συνηθέστερες βλάβες από πίεση λεμφαδένων είναι οι τμηματικές ή λοβώδεις ατελεκτασίες.
5. Η εκτεταμένη πνευμονία που δημιουργείται από ρήξη λεμφαδένα μέσα σε βρόγχο δεν οδηγεί συνήθως σε βρογχεκτασία, σε αντίθεση με την επίμονη πνευμονία από κοινά βακτήρια.

Ερώτηση 24
Από τα παρακάτω, ένα είναι λάθος. Σημειώστε το.

1. Η φυματιώδης μηνιγγίτιδα παρατηρείται με μεγαλύτερη συχνότητα σε παιδιά 6-10 ετών.
2. Η φυματιώδης μηνιγγίτιδα πολύ συχνά συνυπάρχει με κεγχροειδή φυματίωση.
3. Τόσο σε αναπτυσσόμενες όσο και σε αναπτυγμένες χώρες, η διάγνωση της φυματιώδους μηνιγγίτιδας συνήθως διαφεύγει κατά το αρχικό (Ι) στάδιο, με καταστροφικές συνέπειες.
4. Φυματιώδης μηνιγγίτιδα μπορεί να αναπτυχθεί 3-5 μήνες μετά την πρωτομόλυνση.
5. Η φυματιώδης μηνιγγίτιδα προκαλείται από τη ρήξη μίας παρεγχυματικής εστίας, ή λιγότερο συχνά μίας μηνιγγικής εστίας, στον υπαραχνοειδή χώρο.Images from Greece...