ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΧΟΡΗΓΟΙ


Φυματίωση – Παιδί – Περιβάλλον - Σχολείο
Το παιδί δεν μεταδίδει φυματίωση, εκτός από τις σπάνιες περιπτώσεις εφήβων με φυματίωση τύπου ενηλίκου (σπήλαια).

Δύο μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας νόσου και σε όλη τη διάρκεια της χημειοπροφύλαξης υποκλινικής νόσου, το παιδί μπορεί να κάνει όλα τα εμβόλιά του, πλην BCG. Η δραστηριότητα είναι πλήρης για τα παιδιά με υποκλινική φυματίωση, ενώ λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη. Στις περιπτώσεις νόσου, την ένταση της δραστηριότητας την καθορίζει ο γιατρός.

Στο βρεφονηπιακό σταθμό ή στο σχολείο, το παιδί παρακολουθεί κανονικά, με την προϋπόθεση ότι οι γονείς που το μεταφέρουν, έχουν φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα.

Οι εργαζόμενοι σε βρεφονηπιακούς σταθμούς πρέπει να ελέγχονται με Φ.Α. ανά 3ετία. Όσοι εκ των εργαζομένων έχουν θετική Φ.Α. αλλά δεν έλαβαν χημειοπροφύλαξη για κάποιο λόγο (ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών), πρέπει να ελέγχονται με ακτινογραφία ανά έτος επί πρόσφατης μετατροπής και ανά 3ετία, επί παλαιάς.

Images from Greece...